Tolong pilih kategori sesuai, jenis posting (diskusi atau bukan) dan sertakan tag/topik yang sesuai seperti komputer, java, php, mysql, dll. Promosi atau posting tidak pada tempatnya akan kami hapus!
- Bagi Anda yang ingin mendaftar, baca link berikut:
http://diskusiweb.com/discussion/50491/how-to-registrasi-diskusiweb-com-baca-ini-terlebih-dahulu
- Cara menyisipkan kode program supaya tampil rapi dan terformat dengan baik di diskusiweb.com: http://www.diskusiweb.com/discussion/50415/cara-menyisipkan-kode-program-di-diskusiweb-com
- Cara posting gambar/image di post Anda: http://www.diskusiweb.com/discussion/47345/cara-menyisipkan-menyertakan-image-pada-posting/p1

Bobodoran Sunda . . . . . . .

Bobodoran Sunda Yeuh . . . .

bwt moderator aw admin di thread nie. . . .

maab klo misalkan gunta - ganti judul . . . . . .

tapi forum nya ini terus . . . . . .

ya. . . .klo misalkan ga nyambung aw aneh . . .

mangga di hapus weh thread nie mah . .. .

heuheuheuheu

Kaboooorrrrrrrrrrr. . . . . . . . . . cauuuuu . . . .

:D
Tagged:

Comments

 • Ini maksudnya apa sih?
 • DEUI AHHH . . . .

  =================================================================
  TKI KAREK BALIK
  =================================================================

  kacaritakeun dihiji lembur aya hiji pamuda nu kakara balik jadi TKI di arab saudi, kabejakeun si eta pamuda teh mawa babawaan loba pisan keur oleh-oleh jang pamajikana dilembur, tayohna mah eta beja teh kadengeeun ku bangsat anu geus biasa ngaranjah eta lembur, panjang carita eta bangsat teh geus siap-siap erek ngajorag imah TKI tea engke peuting.

  kacaritakeun eta bangsat teh geus ngadakom dina kenteng nunguan nu boga imah sare, sanggeus lila di tungguan nu boga imah teh can sare wae kadon hayeuh ngobrol terus sosonoan dapuguh geus lila tea teu panggih.

  sibangsat geus teu kuat cangkeuleun nungguan bari ngadedengekeun nuboga imah, bari pok salakina ngomong ka pajikan na salakina: euh nyi meni liket asa ketan kieu. ceuk salakina...

  pamajikan na seuri bari ngarangul... ngadenge kitu sibangsat anu geus lila nungguan beuki keuheul wae atuh, jrut manehna turun tina suhunan bari pok ngomong "oncoman we sakalian ajig....bari dirigdig lumpat si bangsat teh. teu kosi lila eta bangsat teh balik deui bari " jedak...najong bilik manehna ngomong deui dasar ulen siah... dirigdig deui we eta sibangsat teh lumpat
 • ========== PERSIB vs PKT ==========

  Minggu, 22 Februari 2009 Tabuh 19.00 WIB

  Stadion Jalak Harupat Kab.bandung

  LIVE on ANTV / RRI 96.0 FM Bandung

  ===============================

  Nonton nya dulur . . . . . . . . .
 • Hiji poe Bu Mirna guru SD kelas lima keur nerangkeun hal kawajiban nuntut elmu. Sanggeus nerangkeun tuluy Bu Mirna nanya ka barudak kelas lima.

  Bu Mirna, "Barudak, ari nuntut elmu teh kawajiban saha? Naha kawajiban Ibu atawa maneh?"

  Barudak, "Maneeehh......!" Ceuk barudak saur manuk.

  Bu Mirna baeud.
 • LANJUT . . . . .

  =================================================================
  Budak Angkot
  =================================================================

  Budak Angkot
  Category: Bobodoran Sunda
  Dina hiji poe, aya ibu-ibu numpak angkot bari ngangais budak. tapi tisabareng naek angkot, eta budak teh teu eureun ceurik wae,

  tayohnamah eta budak teh hayangeun nyusu tapi indungna eraeun da puguh angkot teh pinuh, tuluy wae ku indungna di beberah sina repeh, tapi eta budak kalah beuki tarik ceurikna teh.nya akhirna mah indungna ngelehan era era oge susuna dikaluarkeun tuluy di asongkeun kabudakna bari tuluy dirungkupan ku samping.

  teu kosi lila eta budak kaluar nolol tina samping bari pok ngomong ka penumpang sejena "ngalaleueut a ......"
  ==================================================================
 • SEGARKAN HULA . . . . . .

  ============================================================

  Sendal Kuring

  ============================================================

  Di hiji poe jum'at saberes jum'atan, si ucok (orang batak nu karek pindah k bandung) ambek-ambekan da sendalna leungit,, si ucok nanya ka barudak nu keur nongkrong,,

  Si Ucok: "Heh kau barudak,, ninggali sendal kuring teu??"
  Barudak: "Sendal nu kumaha bang??"
  Si Ucok: "Eta sendal nu karek meuli bieu isuk-isuk"
  Barudak: "Wah teu apal bang"

  Datang Pa Haji nu karek kaluar ti Mesjid, di tanya oge ku si ucok...

  Si Ucok: "Pa Haji, sendal kuring leungit pa haji"
  Pa Haji: "Pahili meureun bang"
  Si Ucok: "Bah..! Siapa pula eta pa hili?? Wah kudu di bantai ku kuring..!"
  Pa Haji: "Eh si abang, Pahili teh Pagentos"
  Si Ucok: "Bah..! Duaan jeung si Pa gentos??? Wah duanana ku kuring rek di bantai..!"
  Pa Haji: "Aduh di bejaan teh teu ngarti-ngarti, pa haji uwih ahh...Assalamualaikum.."
  Si Ucok: "Bah..! Rek kamana Pa Haji?? Sendal kuring kumaha ieu??"
 • Dina hiji mangsa Pa ulis indit ka Rumah sakit,maksudna nek ngoprasi anakna anu suing, sabab cek beja ti bupati aya program Operasi biwir suing masal,

  Enya we pas tepika rumah sakit geus ngantri anu rek operasi, selang 5jam kakara ka giliran anak pa Ulis,"sok canak putra na pa kalebet"cek Dokter, selang 1jam geus beres, "beres dok?" cek pa ulis, "muhun pa,antosan 3 mingon nembe prbana di laan nya pa"saur dokter, leos weh pa ulis mulih.

  Selang samingu budak na pa ulis ngadu cenah aya nuaneh, sabab tiap anak pa ulis kiih(kahampangan) eta biwirna ngadadak enyar enyur ngageter, pa ulis reuwas.

  Isukna pa ulis langsung gura giru ka rumah sakit nek ngontrog dokter, pas geus paadu hareupan langsungwe pa ulis ngadu masalahna, " pa Dokter kunaon pura abdi teh biwirna jadikieu? " cek pa ulis, "nakumaha kitu pa.!"

  Dokter bingung, "kieu pa kunaon tiap putra abdi kahampangan biwirna enyar enyur ngageter?", jawab dokter "o... Punten pa kumargi, bahan kange nambal biwir putra bapa seep, nya kuabdi di gentos ku daging gagaduhan sapi anu awewena.".."o... Paingan atuh, kabitaeun meren..."
 • Tuh buka topik Gathering Bandung. Mungkin bs jadi obat kangen juga. Klik signature saya. Sama tuh kayak yuan_carlos. Tiap wiken pasti ke BD. Kan JKT BD deket. Paling 2-3 jam nyampe.
Sign In or Register to comment.